Pedagogisch klimaat

Hi5 vindt een positieve benadering van de leerlingen heel belangrijk. Door structuur en planning krijgen leerlingen zelfvertrouwen. Door overzicht en duidelijkheid wordt de leerling ontspannen. Deze ontspanning is nodig om te kunnen leren. Er wordt aandacht besteed aan o.a. het aanleren van studievaardigheden, het maken van een dag- en weekplanning en agendabeheer. Voor proefwerken (proefwerkweek), boekverslagen of werkstukken wordt een planning gemaakt. Er wordt geholpen bij het maken van een scheiding tussen maak- en leerwerk en de leerstof wordt zonodig overhoord, voordat de leerling naar huis gaat.

Sleutelwoord is daarbij vertrouwen. Alle opgegeven huiswerk moet worden overlegd en alle op school behaalde cijfers gemeld. Wanneer er persoonlijke problemen zijn, is er ruimte voor een gesprek.